ISO 9001:2000/ ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015

KVALITEEDIPOLIITIKA 

Puit-Profiil AS on puidutööstuse valdkonnas tegutsev organisatsioon. Eduka toimimise aluseks peab ettevõte klientide rahulolu saavutamist, mis on võimalik läbi alljärgnevate kvaliteedialaste põhiprioriteetide järgimise.

Puit-Profiil AS kvaliteedialased strateegilised põhiprioriteedid :

  1. kliendikesksus
  2. organisatsiooni sisemise toimivuse efektiivsuse tagamine
  3. innovatiivsus
  4. infrastruktuuri edasiarendamine
  5. äririskide maandamine
  6. tegevuse laiendamine

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu lisas nr 4 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad kvaliteedisüsteemi eesmärgid.

Poliitika ning  eesmärgid on juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus pidevalt jälgitavad ning vajadusel korrigeeritavad/muudetavad.

Puit-Profiil AS on võtnud endale kohustuse täita temale rakenduvaid nõudeid ning järjepidevalt parendada kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivust.

Käesolevat kvaliteedipoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele teadetetahvlil ning see on vajadusel kättesaadav huvipooltele.

 

 

Map marker

J. Kuperjanovi 16, Põltsamaa 48105

Back to top