FSC®

ETTEVÕTTE POLIITIKA FSC TOODETE VALMISTAMISEL

Puit-Profiil AS tarnib liimpuidu valmistamiseks FSC märgistusega saematerjali Eestist, Lätist ja Soomest.

Kooskõlas FSC printsiipidega soovib Puit-Profiil AS puitu kontrollides vältida:

  • illegaalselt varutud puitu;
  • puitu, mille varumisel on rikutud inim- ja tavaõigusi;
  • puitu kõrge kaitseväärtusega metsadest, kus kaitseväärtused on majandustegevuse tõttu ohustatud;
  • puitu istandusteks muudetud looduslikest metsadest või metsadest, mis on võetud kasutusele mitte metsamaana;
  • geneetiliselt modifitseeritud taimega uuendatud metsast pärinevat puitu.

Kui keegi on huvitatud meie ostmise poliitikast või on tal tõendeid, et mõni hankija varustab meid illegaalse saematerjaliga, palume tal võtta ühendust meie FSC korraldajaga.

 

ETTEVÕTTE TÖÖJÕU POLIITIKA

Puit-Profiil AS on puidutööstuse valdkonnas tegutsev organisatsioon. Kooskõlas Eesti Põhiseaduse ning Töölepinguseadusega rakendab ettevõte järgmist tööjõupoliitikat.

Puit-Profiil AS tööjõu värbamise strateegilised põhiprioriteedid on:

  1. Ettevõte ei kasuta oma tootmises lapstööjõudu.
  2. Ei rakendata sunni- ja kohustusliku töö vorme.
  3. Töötamise praktikad ei ole diskrimineerivad.
  4. Töötajatel on vabadus luua ja kuuluda organisatsioonidesse.

Ülaltoodud põhiseisukohtade elluviimiseks on organisatsiooni kvaliteedikäsiraamatu punktis nr.4 toodud mainitud seisukohti konkretiseerivad mõõdetavad tegevused.

Puit-Profiil AS on võtnud endale kohustuse täita temale rakenduvaid tööjõu nõudeid ning järjepidevalt parendada ja kaardistada nende toimivust.

Käesolevat tööjõupoliitikat ning sellest tulenevaid eesmärke on tutvustatud organisatsiooni kõikidele liikmetele teadete tahvlil ning see on vajadusel kättesaadav huvipooltele.

 

Map marker

J. Kuperjanovi 16, Põltsamaa 48105

Back to top