FSC®

ETTEVÕTTE POLIITIKA FSC TOODETE VALMISTAMISEL

Puit - Profiil AS tarnib liimpuidu valmistamiseks FSC märgistusega saematerjali Eestist, Lätist, Venemaalt ja Soomest.

Kontrollitud päritoluga puidust valmistatud saematerjali tarnib Puit - Profiil AS Eestist.

Kooskõlas FSC printsiipidega soovib Puit - Profiil AS puitu kontrollides vältida:

  • illegaalselt varutud puit;
  • puit, mille varumisel on rikutud inim - ja tavaõigusi;
  • puit kõrge kaitseväärtusega metsadest, kus kaitseväärtused on majandustegevuse tõttu ohustatud;
  • puit istandusteks muudetud looduslikest metsadest või metsadest, mis on võetud kasutusele mitte metsamaana;
  • geneetiliselt modifitseeritud taimega uuendatud maetsast pärinev puit.

Kui keegi on huvitatud meie ostmise poliitikast või on tal tõendeid, et mõni hankija varustab meid illegaalse saematerjaliga, palume tal võtta ühendust meie FSC korraldajaga.

Map marker

J. Kuperjanovi 16, Põltsamaa 48105

Back to top